Absolvujte kurz ZADARMO!

Uchádzači o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, majú možnosť absolvovať kurz s príspevkom na rekvalifikáciu v rámci programu REPAS+

Zistite viac

Prečo si vybrať náš kurz?

Moderná výučba

Pracujeme s vlastným vzdelávacím portálom, ku ktorému majú absolventi prístup aj po skončení kurzu.

Vždy aktuálne informácie

Učíme z vlastných učebných materiálov, ktoré sú pravidelne aktualizované podľa najnovších noviel zákona.

Príprava na prax

Nepreberáme len teóriu, ale výučbu obohacujeme tiež o príklady, ktoré sa často vyskytujú v praxi.

Práca v menšej skupine

Prácou v menšej skupine dokážeme upriamiť pozornosť na každého individuálne.

Kvalifikovaní lektori

Kurzy sú vedené kvalifikovanými lektormi s viacročnou praxou nielen v oblasti účtovníctva.

Akreditácia

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Chcete sa zúčastniť kurzu?

Pre prihlásenie sa na kurz a ďalšie informácie pokračujte tu...

PRIHLÁSIŤ SA