Kontakt

Vzdelávacia agentúra ESG EDUCA, Levice

Ing. Eva Sádovská Gregorová – ESG EDUCA
Nám. hrdinov 6
934 01 Levice
IČO: 53421680
telefón 0907 174 462
mail sadovska@kurzuctovnictva.sk

CONSULT PRESS, s.r.o.
zast. Martinom Gregorom
IČO: 50822853
číslo akreditácie MŠVVaŠ SR 3715/2021/43/1
telefón 0905 122 029
mail gregor@kurzuctovnictva.sk