O nás


Ing. Eva Sádovská GregorováLektorka | Ing. Eva Sádovská Gregorová

Som lektorkou kurzu účtovníctva a mojim cieľom je nielen vysvetliť teoretickú stránku, ale hlavne obohatiť ju o moje praktické skúsenosti. Po absolvovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave som pracovala ako ekonóm v rozpočtovej a príspevkovej organizácii. Následne som v rokoch 2000-2019 pôsobila na viacerých pozíciách v bankovom sektore – ako supervízor pobočky banky, osobný bankár so starostlivosťou o najvýznamnejších klientov – fyzické osoby, manažér prevádzky a servisu na pobočke banky, business poradca pre malých a stredných podnikateľov. Z uvedenej bankovej praxe sa snažím študentom vysvetliť na konkrétnych príkladoch napr. pohľad banky na účtovné výkazy klientov, ich finančnú analýzu a následné stanovisko k možnosti čerpania úveru. V rokoch 2020-2022 som pôsobila ako ekonóm vo firme poskytujúcej služby vo výrobnom sektore. To rozšírilo moje praktické skúsenosti aj o pohľad na účtovníctvo priamo zo strany podnikateľa. Popri uvedených zamestnaniach som sa venovala aj priamo externému spracovaniu jednoduchého a podvojného účtovníctva podnikateľov a firiem.


Ing. Martin Gregor

Odborný garant | Ing. Martin Gregor

Som odborným garantom a lektorom kurzu účtovníctva. Ako absolvent odboru účtovníctvo a audítorstvo na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave získané teoretické znalosti aplikujem do praxe v rámci mojej podnikateľskej činnosti v odbore účtovníctvo, ktorú vykonávam už od roku 2016. Vzhľadom na rozmanitosť klientely mojej účtovnej firmy viem účastníkom kurzu odovzdať veľa praktických skúseností z rôznych oblastí účtovníctva. Svoje vedomosti pravidelne rozširujem o aktuálne legislatívne zmeny, následne pripravujem aj metodické pokyny pre ostatných zamestnancov účtovnej firmy a prispievam svojimi článkami aj do blogu s účtovnou tematikou.