Mzdy a personalistika

V rámci modulu Mzdy a personalistika môžete získať znalosti o všetkých povinnostiach spojených so zamestnávaním osôb v rozsahu vedenia personálnej agendy až po spracovanie miezd.

Výučba je obohatená o riešenie príkladov a prípadových štúdií, s ktorými sa absolvent kurzu môže stretnúť vo svojej účtovníckej praxi.

V závere kurzu aplikujú absolventi získané teoretické a praktické znalosti pri práci s účtovným programom.

Úspešný absolvent získava Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania


Číslo potvrdenia o akreditácii: 3715/2021/43/1

Kurz s akreditáciou Ministerstva školstva Slovenskej republiky