Absolvujte kurz ZADARMO!

Uchádzači o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, majú možnosť absolvovať kurz s príspevkom na rekvalifikáciu v rámci programu REPAS+

Rekvalifikácia je príprava uchádzača o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce v profesii, ktorú má záujem vykonávať.

Ako uchádzač o zamestnanie máte možnosť zvoliť si rekvalifikačný kurz, ako aj poskytovateľa kurzu. Najneskôr 14 dní pred predpokladaným začatím kurzu je potrebné, aby ste úradu práce predložili požiadavku na poskytnutie príspevku na rekvalifikačný kurz. S vyplnením formulára Vám radi pomôžeme.

Formulár Úradu práce – požiadavka na poskytnutie príspevku    * nová žiadosť platná od 9.9.2022