Jednoduché účtovníctvo

V rámci modulu Jednoduché účtovníctvo môžete získať znalosti v oblasti účtovania fyzických osôb – podnikateľov s následnou aplikáciou na prax. 

Výučba je obohatená o riešenie príkladov a prípadových štúdií, s ktorými sa absolvent kurzu môže stretnúť vo svojej účtovníckej praxi.

V závere kurzu aplikujú absolventi získané teoretické a praktické znalosti pri práci s účtovným programom.

Úspešný absolvent získava Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania


Číslo potvrdenia o akreditácii: 3715/2021/43/1

Kurz s akreditáciou Ministerstva školstva Slovenskej republiky